Основни цели и цели в лицензирането на спорт

Спортното лицензиране е договорно споразумение, чрез което спортен екип или организация дава на фирма лиценз да използва нейното име, лого или търговска марка върху продуктите на компанията. Фирмата, която дава права под наем, е известна като лицензополучател, а спортният орган е лицензодателят. Лицензирането на спортен продукт дава възможност на вашия бизнес да достигне до пазар на фенове на спорта, който може да бъде местен, национален или глобален, в зависимост от спортния орган. С глобалните продажби на дребно на спортни стоки, оценени на 17,51 милиарда долара през 2009 г., според EPM Communications, лицензирането на спорт може да даде значителен тласък на вашия малък бизнес.

Приходи

Лицензирането осигурява важен източник на приходи както за спортните организации, така и за лицензополучателите. Печелите нов поток от приходи и лицензодателят получава роялти за всеки лицензиран продукт, който продавате. Организация като NCAA - Националната колегиална атлетическа асоциация - използва лицензионната си програма, за да генерира приходи, за да подкрепя и подобрява своите програми и да предоставя средства за стипендии, програми или услуги на спортисти, които са студенти в свързани с NCAA колежи. Целта на вашия малък бизнес е да придобиете лиценз, който ще ви даде най-големи възможности за приходи.

Стойност на марката

Лицензодателите избират лицензополучатели, които подобряват имиджа на марката на отбора или спортната организация. Южноафриканските консултанти, Signet Licensing and Marketing, заявяват, че тяхната обща цел е да установят и развият осведомеността за марката и стойността на марката за своите клиенти. Лицензодателите имат за цел да изберат уважавани и надеждни лицензополучатели, които ще използват своята марка по начини, подходящи за спорта. Вашата отговорност е да използвате спортната марка по начин, който се отразява благоприятно на лицензодателя. Вашата цел е да увеличите максимално маркетинговите ползи от асоциацията с известна спортна марка.

Връзки

Организациите използват лицензи за спорт за изграждане на взаимоотношения с поддръжници. Европейските футболни отбори например са разработили силни поддръжници в области като САЩ и Близкия изток чрез прилагане на лицензионни и търговски сделки и подсилване на сделките с редовни посещения през лятото, когато европейският футболен сезон приключи. Манчестър Юнайтед, един от водещите английски футболни клубове, има около 56 милиона фенове в Близкия изток, според Global Sports Licensing. Сделките в този мащаб дават на вашия бизнес възможност да изгради отношения с голям целеви пазар, който има силна лоялност към спортната марка.

Разпределение

За да подкрепите целите за брандиране и взаимоотношения, вие и вашият лицензионен партньор трябва да се стремите да изградите възможно най-широко разпространение. Стратегиите за разпространение са от решаващо значение за успеха на програма за лицензиране, според лицензирането и маркетинга на Signet. Фокусирайте се върху изграждането на дистрибуция на вашите лицензирани продукти в големите търговски вериги, както и върху силните операции за електронна търговия.

Защита на марката

Защитата на качеството и последователността на марката е важна цел и за двете страни. Лицензираните продукти обаче са уязвими за дейностите на фалшификаторите, които използват марки или лога без разрешение. Лошото качество на фалшивите стоки може да има вреден ефект върху репутацията на спорта и вашите продукти.