Как да лицензирате патент и авторски права

Притежаването на патент ви дава ценни права на собственост. Съгласно федералния патентен закон имате изключителното право да правите, използвате или продавате своето патентовано изобретение в Съединените щати и неговите територии. Също така имате право да получавате лицензионни възнаграждения от споразумения за лицензиране на патенти, които дават разрешение на други да правят, използват или продават вашето изобретение. Условията на патентно лицензионно споразумение, включително плащането на хонорари, са въпрос на преговори между вас и вашите лицензополучатели.

Оценка на възможностите за лиценз

Вашите възможности за лицензиране на патенти зависят от вашата конкретна ситуация. Например, ако не разполагате с капитал за производство или пускане на пазара на вашето изобретение, ще трябва да намерите подходящи инвеститори с необходимия капитал, за да превърнете патента си в продаван продукт. Лицензионно споразумение може да се използва за предоставяне на правата на инвеститорите във вашия патент в замяна на капиталова инвестиция. Ако вече произвеждате и предлагате на пазара продукта си, но сте замесени в спор за патент с друга компания, за разрешаване на спора може да се използва патентен лиценз. Оценяването на вашите възможности за лицензиране е най-добре да се извършва съвместно с професионалисти в бизнеса, запознати със споразуменията за лицензиране на патенти във вашата индустрия.

Подготовка за преговори за лиценз

Преди да договаряте условията на вашето лицензионно споразумение за патент, задайте параметрите за начина на провеждане на преговорите. Основно съображение е използването на споразумение за поверителност и неразкриване. Това възпира всеки да използва информация, разкрита по време на преговори, за да наруши вашите патентни права. Вие също трябва да установите обхвата на лиценза, който ще бъде договорен. Например можете да лицензирате всичките си патентни права или да ограничите тези права до определени области, като производство или продажби. Продължителността на лиценза и географския район са допълнителни ограничения, които трябва да се имат предвид. За да избегнете непрекъснато преговори, задайте времева рамка за подписване на лицензионно споразумение.

Договаряне на лицензионното споразумение

Патентното лицензионно споразумение по същество е обещание от ваша страна да не съдите лицензополучателя си в замяна на плащания на роялти. Въпреки че не е необходима специална форма за споразумение за лицензиране на патент, трябва да използвате услугите на опитен патентен адвокат, за да го подготвите. Споразумението трябва ясно да определя обхвата на правата, които лицензирате. Колкото по-тесен е обхватът на лиценза, толкова по-големи права запазвате и можете да лицензирате за други. Винаги включвайте разпоредби в споразумението, защитаващи вашите бъдещи права в ново изобретение, което разчита частично на настоящия ви патент.

Лицензионни възнаграждения за патентни лицензи

Съществена част от вашето лицензионно споразумение за патент е задължението на вашия лицензополучател да ви плаща лицензионни възнаграждения за използването на вашия патент. Определянето на подходящото количество лицензионни възнаграждения изисква консултация с експерт по патентни лицензи във вашата индустрия. Роялти обикновено са процент от брутните продажби на продуктите, използващи вашия патент. Въпреки че всяка ситуация трябва да се оценява поотделно, лицензионните възнаграждения от патентни лицензи обикновено са 3 до 6 процента от брутните продажби. Въпреки това някои лицензионни възнаграждения за патентни лицензи се определят от закона. Например, патентите, които са от съществено значение за използването на определени технологии, като WiFi чипове, се считат за „патенти от основно значение“ и тарифите за роялти трябва да бъдат разумни и недискриминационни. Ако притежателят на патента и лицензополучателят не могат да се споразумеят за хонорари, съд може да реши размера на роялти.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found